ប្រ​ធាន​បទ​ស្តី​ពី អត្ថ​ប្រ​យោជន៍​នៃ​ការ​រៀន​ផ្នែក​បរិ​ស្ថាន នៅ​សាក​ល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ

 

Facebook

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

លោ­កសាស្រ្តាចារ្យ ផន គង្គា ដែលលោកសាស្រ្តាចារ្យបង្រៀនផ្នែក បរិស្ថាន នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ដែលលោកនឹងចូលរួមចែករំលែកនូវចំនេះដឹង និង បទពិសោធន៍របស់លោកជូនសិស្សនិស្សិត។

Break 01

Break 02

Break 03

Facebook Comments
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment